Iščemo prostovoljce

Izvajamo različne projekte s katerimi  želimo razvijati področja:

 • uspešnega soočanja z izzivi dolgožive družbe (demografskimi spremembami),
 • udejanjenja družbene odgovornosti do starejših in celotne starajoče populacije,
 • vzpostavitve sistema, ki deluje v vsesplošno korist in povečuje varnost v tretjem življenjskem obdobju,
 • povečanje vključenosti prostovoljskih in drugih nevladnih organizacij na področju starejših,
 • izboljševanja kvalitete obstoječih programov,  na osnovi zbranega znanja in informacij o potrebah in željah starejših,
 • hkrati pa odpira mnogo novih poslovnih, izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti.

 

Pri projektih potrebujemo pomoč , znanje , izkušnje in modrost  ambasadorjev, ki bodo s svojo pozitivno energijo sodelovali:

 • pri izvedbi projektov,
 • kot lokalni ali regionalni koordinatorji,
 • z aktivno udeležbo na dogodkih (spoznavanje članov, vzdrževanje stikov s člani , izmenjava informacij, pomoč),
 • pri medijski prepoznavnosti,
 • pri ustvarjanju zgodbe Zlate mreže in ambasadorjev (kaj starejšim predstavlja čar življenja, kaj jim pričara nasmeh na obrazu...),
 • kot ambasadorji in predstavniki za posamezne aktivnosti.

 

Veseli bomo tudi vsakih dodatnih aktivnosti ambasadorjev, kot so:

 • blog aktivnosti ambasadorjev, vodenje dnevniških zapisov, fotoreportaže,
 • zbiranje  misli in citatov, ki jih bomo objavljali na spletnih in drugih komunikacijskih kanalih,
 • »Fotografiraj  se z…?«, dogodek, kamor povabimo ambasadorja in obiskovalce, ki se želijo družiti ob sproščenem pogovoru,
 • svetovanje, pomoč članom, predstavitev izdelkov/storitev in njihovo testiranje
 • nosilci zlatega telefona, na katerega lahko starejši pokličejo brezplačno kadar so osamljeni.

 

Ves trud in delo ambasadorjev bomo nagrajevali z:

 • brezplačnim članstvom v mreži ,
 • darilnimi boni in nagradami partnerjev,
 • izdelki partnerjev, ki jih bo ambasador testiral in podajal svojo oceno ,
 • določenim številom Zlatih telefonov za družabništvo in poročanje s terena,
 • medijsko izpostavljenostjo in pohvalo,
 • promocijo potencialnih ambasadorjevih drugih aktivnosti in dejavnosti,
 • letnimi srečanji in izobraževanji
 • in ne nazadnje z izgradnjo močne prostovoljske skupnosti in nasmehi starejših.

 

 

Kako se prijavim :

-          Povezava na prijavnico

-          Prijavnica v Wordovi obliki

-          Prijavnica v PDF