Podporne organizacije

Podporne organizacije, ki posredujejo informacije ali izvajajo brezplačne programe in druge aktivnosti, ki so namenjene starejšim, se lahko obrnejo na  Zlato mrežo in posredujejo informacije o svojih dejavnostih ter omogočijo večjo in boljšo informiranost uporabnikov.

 

Podpornim organizacijam nudimo:

  • možnost posredovanja informacij o njihovih aktivnostih
  • podporo njihovi organizaciji in pridobivanju udeležencev
  • povezovanje med ponudniki in uporabnik
  • priložnosti za razvoj skupnih aktivnosti, ki starostnikom izboljšajo kvaliteto življenja

 

Oblikovana informacijska podpora pomaga vključenim organizacijam pri pripravi in izvedbi različnih aktivnosti v obliki obveščanja potencialnih udeležencev ter prijavljanja na dogodke.
Tako lahko z administrativno podporo pomagamo pri tistih aktivnostih, za katere predvsem nevladne organizacije praviloma nimajo zadostnih virov.