Prostovoljstvo in dobrodelnost

Prostovoljna pomoč sočloveku je v današnjem času še posebej dobrodošla, saj se je mnogo ljudi znašlo v hudih stiskah. Ne pesti jih zgolj slabo finančno stanje, ampak tudi osamljenost in druge oblike stisk. V Sloveniji je več kot polovica prostovoljcev iz starostne skupine nad 60 let, ki vsako leto opravijo več kot 3.000.000 ur prostovoljskega dela. Razveseljivo je, da se povišuje tudi delež prostovoljcev mlajših od 18 let, kar gre pripisati med drugim vzgojnim programom v šolstvu, ki spodbujajo opravljanje prostovoljskega dela. Zlata mreža s svojimi partnerji spodbuja in aktivno podpira prostovoljstvo.