Za partnerje

  • Ponudnikom odpiramo poti do ciljnih, nenaključnih uporabnikov s konkretno ciljano ponudbo, ki jo člani sami izberejo kot sebi najljubšo. S tem višamo prepoznavnost produkta/storitve in posledično ugled partnerja.
  • Skupina bodočih članov (prijateljev in podpornikov) dobi vpogled v delovanje in ponudbo partnerja ter večje poznavanje partnerjeve dejavnosti, delovanja in možnost nakupnih odločitev neodvisno od izbire paketa dobrodošlice. Povečan obsega prodaje, brez posredniške provizije.
  • Partnerje skladno z individualno pripravljenimi ponudbami vključujemo v naše širše delovanje in promocijske ter predstavitvene ter medijsko podprte aktivnosti (do članov in širših ciljnih skupin)
  • Starejšim prilagojena komunikacija in podporne storitve (npr. Prostofer) za prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
  • Povratne informacije o zadovoljstvu kupcev, svetovanje glede zaželjenih prilagoditev in sprememb, širitve asortimana...
  • Možnost testiranja novih izdelkov, najema „Mistery Shopper-ja“ ali starejšim prilagojenega klicnega centra